Vil du synge i Bøler skolekors aspirantkor?

Aspirantkoret har øvelse hver tirsdag fra 15.15 – 16.05 i Bøler kirke, og har medlemmer fra 2. til 4. trinn. Vår dirigent, Vigdis Oftung, har stødig ledet koret i en årrekke. Nå ønsker vi oss flere medlemmer! Tirsdag 5. og 12. september har vi åpne øvelser, slik at alle som vil kan prøve!

Meld inn korist

Det blir følgegruppe fra Bøler skole AKS til korøvelsene i Bøler kirke hver tirsdager. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt: styret@bolerskolekor.no

Hør oss synge 🎶

Oppstart korøvelse tirsdag 22. august for skolekoret

Håper alle har hatt en flott sommer og er klare for et nytt korsemester!

Skolekoret starter med korøvelse førstkommende tirsdag (22.08.) med egne tider for kun denne oppstartsdagen:

  • Skolekoret 5. – 7. klasse: 17.00 – 18.30
  • Ungdomsgruppen (8. klasse og oppover): 17.45 – 19.15

Ellers informerte vi før sommeren om at det er noen justeringer på øvetidspunkter denne høsten. Disse gjelder fra tirsdag 29. august: 

  • Aspirantkoret: Tirsdager 15:15 – 16:05
  • Skolekoret 5. – 7. klasse: Tirsdager 16:15 – 17:45
  • Ungdomsgruppen (8. klasse og oppover): Tirsdager 18:00 – 19:25

Det vil også være noen utvidede øvelser for skolekoret og ungdomsgruppen ca en gang per 5. uke. Dette vil bli beskrevet på terminlisten som kommer om kort tid. Alle korøvelser vil som vanlig være i kapellet i kirken.

 Velkommen til nytt semester. Vi gleder oss til å starte igjen!

God sommer!

Vigdis og styret ønsker alle en riktig god sommer og velkommen igjen i august. Korøvelsene starter for skolekoret tirsdag 22. august og aspirantkoret tirsdag 29. august. Det vil da bli noen endringer i øvetidene. Nye øvetider er som følger:

  • Aspirantkoret: Tirsdager 15:15 – 16:05
  • Skolekoret 5. – 7. klasse: Tirsdager 16:15 – 17:45
  • Ungdomsgruppen (8. klasse og oppover): Tirsdager 18:00 – 19:25