Innmelding

Vi tar opp nye medlemmer på de to første øvelsene på høsten. Det er lov for nye aspiranter å komme noen ganger for å prøve seg og for å se om man liker å synge i kor. Vi tar også opp nye aspiranter på første øvelse etter nyttår.

Det er viktig at dere melder dere inn så fort som mulig slik at vi har mulighet til å kunne kontakte foresatte og korister med informasjon.

Ved spørsmål henvend til styreleder Ine 928 63 131 eller
aspirantkorleder Hege: 982 19 356

Trykk på linken for å melde inn korist:

https://bolerskolekor.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmelding