Øvetider

Aspirantkoret (2.-4. trinn) 15.30 – 16.20 Kapellet i Bøler kirke
Barnekoret (5.-6. trinn) 16.45 – 18.15 Kapellet i Bøler kirke
Ungdomskoret (7. trinn + ) 17.30 – 19.15 Kapellet i Bøler kirke

Husk å gi beskjed hvis du ikke har anledning til å være med på øvelse.