Øvetider

Oppstart høsten -23 er tirsdag 29. august. Inntak av nye korister er 5. og 12. september. Utvidede øvinger for barne- og ungdomskoret blir annonsert i terminlista (1 gang pr 5. uke omtrent). Husk å gi beskjed hvis du ikke har anledning til å være med på øvelse.

Aspirantkoret (2.-4. trinn) 15.15 – 16.05 Kapellet i Bøler kirke
Barnekoret (5.-6. trinn) 16.15 – 17.45 Kapellet i Bøler kirke
Ungdomskoret (7. trinn + ) 18.00 – 19.15 Kapellet i Bøler kirke