Velkommen til nytt korår!

Hovedkoret har første øvelse
tirsdag 19. august – alle møter kl. 17.00

Aspirantkoret har første øvelse
tirsdag 26. august – kl. 16:30

Kjenner du noen som vil begynne i koret?
Vi tar imot nye aspiranter tirsdag 26. august og 2. september

  • Aspirantene skal være med på Barnas dag i Bøler kirke torsdag 28. august (oppmøte rundt kl 17)
  • Ungdomsgruppa skal synge på konfirmasjonene i Bøler kirke lørdag 6. september

Mvh
Styret