Velkommen til nytt kor-semester

Oppstart skolekoret tirsdag 20/8

Barnekoret (5.-7.trinn) møter i kirken for øvelse kl. 17.00 – 18.15

Ungdomskoret (8. trinn +) møter i kirken kl. 18.00 for informasjon og avtaler om hvordan høsten blir.          

Oppstart aspirantkoret tirsdag 27/8

Oppmøte 15.50 og sangklar i musikkrommet på Bøler skole kl. 16.00.

Nye aspirantkorister er velkomne for å prøve  de to første øvelsene, dvs 27/8 og 3/9, så meld fra til alle sangglade barn (fra 2.-4.trinn) som kan tenke seg å begynne. Da stiller også noen av oss fra styret, og nye foreldre har mulighet for å bli med inn for å høre. 

Det er en liten justering denne høsten, og nye faste tider for korøvelsene er:

Aspirantkoret (2.-4. trinn) 16.00 – 16.50 Musikkrommet på Bøler Skole
Barnekoret (5.-7. trinn) 17.00 – 18.30 Lille kapellet i Bøler kirke
Ungdomskoret (8. trinn + ) 17.45 – 19.15 Lille kapellet i Bøler kirke

Vi ser frem til en ny høst med øvelser og konserter og gleder oss til å se å høre Bøler Skolekor!