Vil du synge i Bøler skolekors aspirantkor?

Aspirantkoret har øvelse hver tirsdag fra 15.15 – 16.05 i Bøler kirke, og har medlemmer fra 2. til 4. trinn. Vår dirigent, Vigdis Oftung, har stødig ledet koret i en årrekke. Nå ønsker vi oss flere medlemmer! Tirsdag 5. og 12. september har vi åpne øvelser, slik at alle som vil kan prøve!

Meld inn korist

Det blir følgegruppe fra Bøler skole AKS til korøvelsene i Bøler kirke hver tirsdager. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt: styret@bolerskolekor.no

Hør oss synge 🎶