Årshjul

Januar

 • Juletrefest (uke 1 eller 2), alle

Februar

 • Årsmøte

Mars

 • Ung i Kor – kortreff for aspirantene første helgen i mars

April

 • Loppemarked, alle

Mai

 • Synger ved flaggheising på Bøler skole 17. mai, alle
 • Vårkonsert, alle

Juni

 • Korturer, alle

Juli

 • Sommerferie i skolens sommerferie

August

 • Oppstart etter skolestart, opptak av nye medlemmer
 • Barnas dag i Bøler kirke, aspirantene

September

 • Bli kjent treff for aspirantene
 • Opptreden på konfirmantgudstjeneste i Bøler kirke, skolekoret
 • Foreldremøte for nye aspiranter

Oktober

 • Sosial sammenkomst for skolekoret

November

Desember

 • Synge ved julegrantenning på Tveteråsten, aspirantlkoret
 • Gå Lucia-tog på Sten og Strøm, skolekoret
 • Syng på eldresenter, aspirantkoret
 • Julekonsert i Bøler kirke, alle