Årsmøte 27. februar

Vi ønsker velkommen til årsmøte 27. februar kl. 18.30 i Bessa på Bøler skole. Møtet varer i overkant av 1 time. På forhånd har valgkomiteen gjort en instilling til verv, komiteer og styret. Møteinnkalling og dagsorden er sendt ut på e-post.

Det blir loddtrekning blandt de som deltar på hele møte av en gratisbillett til julekonserten!

Enkel bevertning. 

Vel møt!