Årsmøte

Vi minner om årsmøtet for Bøler skolekor

Tirsdag 28. januar kl 18
Kantina – Bøler skole

Styret har fått inn to saker til årsmøtet, se vedlagte skriv.

Vi minner om at regnskap for 2013 og budsjett for 2014 deles ut på årsmøtet.
Hvis man ønsker å få dette tilsendt på forhånd – ta kontakt med leder i koret:     leder@bolerskolekor.no

Velmøtt!

Mvh
Styret i Bøler skolekor

Innkomne saker