Foreldreinnsats

Bøler skolekor er et foreldredrevet kor og er avhengig av at alle foreldre bidrar for at driften skal gå rundt. En helg på våren må alle bidra på loppemarked. Foreldre til aspiranter må være med som kor-vakter under øvelse og konserter. Alle foresatte må regne med å ha et verv i en periode, det kan være i styret, loppekomiteen eller i ressursgruppen.  Når alle bidrar litt, så blir det ikke mye på noen.