Foreldremøte tirsdag 11. oktober kl 16.30

Vi inviterer til foreldremøte for nye korister

Tirsdag 11. oktober kl 16.30

Vi møtes i aulaen på Bøler skole under aspirantkorøvelsen denne tirsdagen,

Årshjulet for aspirantkoret blir gjennomgått
– hvilke aktiviteter og konserter vi har i løpet at året, og informerer ellers om driften av koret.

Det blir delt ut korskjørt og jakke til nye korister.

Vel møtt!