Øvetider

Oppstart høsten -23 er tirsdag 29. august. Inntak av nye korister er 5. og 12. september. Utvidede øvinger for barne- og ungdomskoret blir annonsert i terminlista (1 gang pr 5. uke omtrent). Husk å gi beskjed hvis du ikke har anledning til å være med på øvelse.

Aspirantkoret (2. – 4. trinn) 15.15 – 16.05 Kapellet i Bøler kirke
Barnekoret (5. – 6. trinn) 16.30 – 18.00 Kapellet i Bøler kirke
Ungdomskoret (7. trinn) 17.20 – 18.40 Kapellet i Bøler kirke
Ungdomskoret (8. trinn – eldre) 17.20 – 19.20 Kapellet i Bøler kirke