Tid for ekstraøvelsen til julekonserten er oppdatert

Mandag 19. desember er det ekstra øvelse til julekonserten i kirkerommet, og tid for denne er oppdatert til følgende. Det er viktig at alle deltar.
Kl. 17.00 – 18.30 Alle i skolekoret (ikke aspiranter)
Kl. 17.00 – 19.00 Ungdomskoret

Aspirantkoret øver i kirkerommet kl. 16.00 – 17.00 som tidligere annonsert.

Se terminliste for skolekoret og aspiranter for fullstendige terminlister for november og desember.