Korturer

Bøler skolekor reiser på kortur til et land i Europa hvert år. Her holder de flotte kirkekonserter og har vært i bl.a Wales ( St.Davids Cathedral) Helsingfors, Amsterdam, Speyer, Insbruck, Salzburg, Budapest, Tallin, London, Stockholm, Garda og Verona.

Aspirantkoret reiser også på kortur hvert år. For det mest i Østlandsområdet og noen ganger til Främslätt i Sverige. Disse korturene betyr mye for det gode miljøet som jentene har i koret og for felleskapet blant de foreldrene som deltar.

19429829_10154483129611513_5372483587440647101_n