Velkommen til nytt korår!

De første øvelsene etter ferien blir som følger:

Hovedkoret – i kapellet Bøler kirke:
Tirsdag 23. august
Barnegruppa  (5., 6. og 7. kl)      kl. 17.15 – 18.30
Ungdomsgruppa                         kl. 18 – 19.30

Aspirantkoret – musikkrommet Bøler skole:
Tirsdag 30. august                     kl 16.30

Vi tar imot nye aspiranter (2., 3., eller 4. klasse) på øvelsene 30. august og 6. september.

Aspirantene skal være med på Barnas dag i Bøler kirke torsdag 1. september.
Mer info kommer om dette.

Terminliste aspirantkoret høsten 2016
Terminliste Bøler skolekor høsten 2016
Velkommen!