Velkommen til nytt Skolekorår!

Oppstart aspiranter 25. august. 
Vanlig øvelse i musikkrommet kl 16.30 Bøler skole
Vi tar imot nye aspiranter (2., 3 og 4. kl)  25. august og 1. september

Oppstart hovedkoret 18. august.

Vanlig øvelse kl 17.15 i kapellet Bøler kirke
Alle møter kl 17.15 denne dagen

Øvetider for hovedkoret er:   Barnekorgruppe:   17.15 – 18.45
Ungdomskor:       17.45 – 19.25

Terminlister ligger her:

Terminliste aspirantkoret høsten 2015

Terminliste Bøler skolekor høsten 2015