Viktig vedr. loppe-plakatene

Vi har dessverre oppdaget at innsamlingsdatoen på lopp-plakatene er feil, noe vi strekt beklager!

(Og vi er veldig glade for at det ikke gjelder lappene som det toatlt er 14 000 av.)

På plakatene står det Tirsdag 18, Onsdag 19, og Torsdag 20.april, 

Det riktige er Tirsdag 16, onsdag 17. og Torsdag 18. april. 

Vi setter stor pris på om dere med plakater kan ta dere bryet med å stryke over og sette inn riktig dato, før dere henger de opp.